Welcome


welcome to miss kayohh`s blogg =]
random post by meee =D

"simplicity is the way to go"

Tuesday, January 6, 2009

Nước chảy về nguồn

Heyy =]
I just wanna share some poem I learnt in Vietnamese class last year...

Nước chẩy về nguồn
Nầy em, hoa bí hoa bẩu,
Lại xem để nhớ trái sầu ly-hương.
Nầy em, hoa nở hướng dương,
Lại xem để nhớ con đường Việt Nam.
Em ơi, mấy lũy tre làng.
Xem đi để khỏi ngỡ-ngàng hương thôn.
Nước đâu cũng chảy về nguồn,
Làm người sao vội quên Tông Tổ mình?
̣(Mùa Vu-lan Perth 89)

No comments: